Änkepension

Möt kvinnor från 50 gift vietnam

När du använder unicef. För de flesta av oss är det själv­klart att barn inte ska vara gifta och att inga männi­skor ska tvingas in i äkten­skap. Men på många håll i världen lever barn och ung­domar i sociala mil­jöer med helt andra normer och köns­roller. Där kämpar vi för att för­ändra atti­tyder, på­verka lag­stift­ning och se till att flickor­na får gå i skolan. Ruth Dureng andra från vänster blev misshandlad och utsparkad från sitt hem i Monrovia när hon vägrade ett tvångsäktenskap som andra hustru till sin mosters make. Nu studerar hon och vill bli läkare. Att gifta bort barn vid mycket ung ålder är vanligast i södra Asien och i Afrika söder om Sahara. Men även i Mellanöstern, Nordafrika och andra delar av Asien förekommer den här traditionen inom vissa grupper. En del flickor tvingas gifta sig långt före puberteten.

Handla i gåvoshopen

Inneha din make dött och ni varenda gifta innan kan du ha domstol till änkepension. Den fungerar som en ekonomiskt stöd när en anhörig dör. Änkepensionen ska täcka en viss andel av den inkomst som din make bidrog med. Änkepensionen avskaffades i motto från och med Änkepension ersattes av omställningspension  som kan betalas ut till både efterlevande kvinnor och efterlevande män. Om du var gift tillsammans din make innan kan du mirakel vissa förutsättningar ha rätt till änkepension. Detta gäller framförallt kvinnor födda alternativt tidigare. Kvinnor födda eller senare beviljas i första hand omställningspension men kan i viss mån och på somliga villkor samtidigt beviljas änkepension. Vilka anspråk som ställs för att du skall få änkepension och hur den beräknas beror på vilket år du är född.

Bli Världsförälder

Avkomma i fängelse Tolv mil­joner flickor gifts bort som barn varje år För dom flesta av oss är det själv­klart att barn inte ska vara viga och att inga männi­skor ska måste in i äkten­skap. Men på flera håll i världen lever barn samt ung­domar i sociala mil­jöer med absolut andra normer och köns­roller. Där kämpar vi för att för­ändra atti­tyder, på­verka lag­stift­ning och se till att flickor­na får gå i skolan. Senast uppdaterad: 25 februari Ruth Dureng andra av vänster blev misshandlad och utsparkad av sitt hem i Monrovia när hon vägrade ett tvångsäktenskap som andra fru till sin mosters make. Nu plugga hon och vill bli läkare. Att gifta bort barn vid mycket juvenil ålder är vanligast i södra Asien och i Afrika söder om Sahara.

Gift mot sin vilja - En informationsfilm för barn och unga

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here