Till män: få kvinnor lämnar ett levande förhållande

En enda person för dans

Att gå igenom en cancersjukdom kan kännas mycket ensamt. En närstående som finns vid den drabbades sida och visar omtanke kan man vara ett stort stöd. När någon i familjen eller annan närstående får ett cancerbesked kan det kännas som om hela tillvaron faller samman. Från den ena sekunden till den andra förändras livet. Plötsligt är inget självklart längre. Overklighetskänslor är vanliga. Det är svårt, både för den som är sjuk och för de närstående, att riktigt fatta det som har hänt.

Hur kan jag vara till stöd?

Tänker sticka ut hakan och säga det vet att några kommer tycka att jag generaliserar : en hel andel män är riktigt dåliga på det här med relationer. Innan jag promenerar vidare: vid det här årets final kommer enligt SCB, ca 50 avkomma i det här landet att hava upplevt en separation. Två vuxna inom deras närhet har inte lyckats anordna samman. Är inte ute efter att skuldbelägga, utan presenterar fakta. Det finns anledningar till varför det kraschar.

Information kan ge en känsla av trygghet

Hemmet blir ett hot, våld blir vardag. Nu rustar samhället för att avblåsa våldet i nära relationer — såsom ofta börjar redan i ung ålder. Förra året mördades 22 kvinnor bruten sin pojkvän, make eller sambo. Dito år anmäldes omkring 16  fall bruten misshandel i hemmet. Utvecklingen har fått polisen att agera. Det kom likväl alltid i andra hand när andra grova brott kom på tal, anser Varg Gyllander. Han ingår i polisens operativa ledningsgrupp för Initiativ gryning — en satsning för 70 miljoner kronor som har inneburit ett tal nyanställda under hösten. Målet är att avblåsa mäns våld mot kvinnor. Namnet — gryning — syftar på att polisen vill se en ljusning i mörkret.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here