Klamydiainfektion

Möt flickor Tyskland männerbekanntschaften

Klamydiainfektion Bakgrund Klamydia är en bakteriell infektion och den vanligaste av de anmälningspliktiga sexuellt överförbara infektionerna i Sverige. Infektionen ger ofta inga symtom eller mycket lindriga sådana men anses på sikt i vissa fall kunna ge fertilitetsproblem. Klamydia är vanligast bland tonåringar och unga vuxna. Utfall Under rapporterades 33 fall av klamydiainfektion incidens fall per invånare vilket är en minskning med sju procent jämfört med figur 1. Under de första tio åren av talet sågs en signifikant ökning av klamydiainfektion bland både män och kvinnor, men sedan stabiliserades incidensen och nu ses en minskning sedan Variationen i incidensen —, med först en utplaning och sedan en kraftig uppgång det vill säga puckelnär huvudsakligen en effekt av att en muterad variant av klamydiabakterien, som upptäcktes i Sverigeförst kunde påvisas av alla laboratorietest som då var i bruk för klamydiadiagnostik. Figur 1. Klamydiaincidens fall per invånare i Sverige, — Ålder och kön Mer än hälften 57 procent av fallen var liksom tidigare år kvinnor.

Hjälplänkar

Infektionen ger oftast inga symtom eller avsevärt lindriga sådana men anses på sikt i vissa fall kunna ge fertilitetsproblem. Det är vanligast bland tonåringar samt unga vuxna. Utfall Under rapporterades 36 fall av klamydiainfektion incidens fall per   invånare vilket är en avtagande med sex procent jämfört med gestalt 1.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here