Vi vill ha fler kvinnor till industrin!

Sverige kvinnor söker killar bra loginlogout

Webbsändningar Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden I Sverige deltar idag nästan lika många män och kvinnor i arbetskraften, det vill säga de arbetar eller söker arbete. Under —talet ökade först kvinnor utan barn sitt lönearbete, men i och med talets familjepolitik blev det möjligt för alla kvinnor att lönearbeta. Fyra reformer under och talen har bidragit till det höga svenska kvinnliga arbetskraftsdeltagandet: den inkomstbaserade föräldraförsäkringen, den utbyggda offentligfinansierade barnomsorgen, rätten att behålla arbetet efter föräldraledighet, samt den borttagna sambeskattningen inom hushållet. Det finns även mer sentida reformer som påverkar kvinnornas arbetsutbud. När bostadsbidraget reformerades så att det blev mer lönsamt för båda makarna att arbeta steg till exempel de gifta kvinnornas sysselsättning. Däremot tycks maxtaxan ha mycket liten effekt på hur mycket föräldrarna arbetar, trots att reformen i genomsnitt halverade barnomsorgsavgifterna.

Definitioner och förklaringar

Definitioner och förklaringar Förvärvsarbetande: Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras såsom förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp alternativt bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som var kortvarigt frånvarande under mätperioden, t. För ett utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken RAMS. Mer om statistiken.

Olika könsfördelning på olika inriktningar

Armé syns att högskole- och civilingenjörsutbildningarna inneha långt färre kvinnor orange än andra större utbildningar. Till exempel uppger ganska 90 procent av både tjejer samt killar i årskurs 5 att dom är intresserade av teknik. Men andelen sjunker i högstadiet — till 70 procent av killarna och under 40 procent av tjejerna. Samtidigt är det tjejerna som har bäst genomsnittsbetyg bruten dem som läser Matematik 4 samt 5 på gymnasiet. Genomsnittsbetyg: Matematik 4: Tjejer: 13,5  Killar: 12,9 Matematik 5: Tjejer: 15,2  Killar: 14,5 Också bruten dem som börjar plugga till ingenjör är det en mindre andel bruten kvinnorna än av männen som hoppar av studierna under de första två åren. Olika könsfördelning på olika inriktningar I publiken på Vera roadshow fanns Amanda Andrén och Sofia Lundin Ziegler som läser medieteknik, som har kontinuerlig könsfördelning. Men andelen kvinnor varierar avsevärt mellan olika inriktningar. I IVA:s redogörelse tar man upp tio civilingenjörs- samt sju högskoleingenjörsutbildningar.

Sverige kvinnor söker gpha

Här är arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i Sverige

Lönegapet mellan kvinnor och män Senast uppdaterad: av Isabelle Galte Schermer Publicerad: Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 andel. Tar man hänsyn till skillnader inom ålder, utbildningyrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here