Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling : SIS - hjälper ditt företag att växa

Möt modiga människor i strandflickor

Den 25 november varje år, på den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, demonstrerar människor världen över för att uppmärksamma, och öka medvetenheten om, att kvinnor är offer för sexuellt våld, våldtäkt, våld i hemmet och andra former av våld. Här är det människor i Bogotá, Colombia, som demonstrerar. Bilden är tagen För 25 år sedan kom världens länder överens om att stärka flickors och kvinnors rättigheter på en rad olika områden i det som kallas Pekingplattformen. För 20 år sedan antog säkerhetsrådet resolution om kvinnors roll och rättigheter i konfliktlösning och fredsbyggande. Utan kvinnorättsorganisationers och fredsorganisationers arbete hade dessa milstolpar aldrig blivit verklighet. Men tack vare att de kom på plats har arbetet för jämställdhet spridits till fler politiska områden och blivit starkare knutet till frågan om mänskliga rättigheter.

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

Handledning kan lämnas till mikro- små- samt medelstora privatägda företag som driver aktivitet på marknadsmässiga villkor. Vem kan eftersträva och vilka är förutsättningarna? Vem kan söka? I Umeå tätort kan handledning inte lämnas i Umeå kommun kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö- Holmsund- Hörnefors och Sävar-Holmön-församling. Vilka är förutsättningarna? En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad, utan att snedvrida konkurrensen och bidrar till en beprövad utveckling för företaget och den aktuella regionen. Med det menas om eder verksamhet bidrar till flera arbetstillfällen, breddar näringslivsstrukturen på orten eller regionen samt bidrar till att andra företag likaså får mer att göra. I ultimata fall skapar er investering en sporre som får andra att också tordas investera. För vad kan sökas, vad godkänns inte och hur mycket handledning kan lämnas?

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here