Din webbläsare är föråldrad och stöds inte på Ålands lagtings webbplats.

Vackra meddelanden för ett central

Nu - tredje största parti I kommunvalet fick Lokalpartiet Knivsta. Nu röster mer än i valet Vi ökade med 2,71 procent till 15,69 procent av rösterna och fick fem mandat av 31 i kommunfullmäktige. Det innebär att Knivsta. Efter många och långa förhandlingar bildade Socialdemokraterna, Moderaterna, Centeroartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i en fempartiallians som främst hålls samman av de står bakom det avtal om att bygga 15 nya bostäder mot att vi ska få fyra spår på järnvägen år Nu är för fyra spår men anser att villkoret att lova 15 nya bostäder i en kommun som idag har cirka 18 invånare är orimligt.

Ålands lagting

Solnas skolansvariga utsätter en lite Först tillsammans uteblivna tilläggsbelopp och nu även utebliven skolskjuts. Vi pekar på den lagändring som kom som säger att stödet som barn behöver i undervisningssituationen, förut att klara skolan, ska finansieras bruten kommunen utan krångel. Hur många upprepningar behövs? Den närmsta skolan har icke klarat att ge barnet skolgång skada det spelar tydligen ingen roll. Skolorna har levererat specialiserat stöd till elever som behöver extraordinärt stöd för att klara sin skolgång.

Vackra meddelanden för orgeron

Liberalt högmod går före fall

Anslag Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. Från landskapsregeringens sida menar alla ledamöter utom Roger Eriksson deltaga. De lagtingsledamöter som önskar ställa ett fråga skall meddela detta till lagtingets kansli senast i morgon tisdagen den 2 juni kl. Meddelas vidare att det idag ev. Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa Herr talman!

Exklusivt

Essäer Smedjan Liberalt högmod går före baisse Samma liberala högmod som har alienerat så stora väljargrupper i västvärlden, inneha legat bakom många västländers naiva nedmontering av försvaret. Det prekära säkerhetsläget är en konsekvens av föreställningen att vi befinner oss i en närmast lagbunden utveckling mot en liberal framtidsvärld, skriver Robert Dalsjö, forskningsledare vid FOI. Robert Dalsjö Publicerad 17 juni , Utmaningarna — som det numera heter — kommer inte bara från makthungriga despoter i Ryssland och Kina, alternativt från jihadistiska terrorister, utan också av politiska ledare och rörelser i västvärlden. Detta trots att professorer, kommentatorer samt politiska ledare under talet triumferande förklarade att historien nått sitt slut samt att den västliga liberala samhällsmodellen hade segrat för all framtid. Hur kunde det gå så här? Jag antaga att åtminstone en del av svaret ligger i det gamla ordspråket att högmod går före fall. Klart är att det kommunistiska systemets kollaps kring , i kombination med en bölja av snabba demokratiska framsteg i Asien, Afrika och Latinamerika, inte bara orsakade en kollektiv suck av lättnad inom västvärlden utan också skapade en antydan av att en oemotståndlig våg bruten frihet svepte över världen.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here