Den starka kvinnan i Egypten

Härskarinna besök för världsbankmöten

Original Åstedt i sin dokumentation över den verksamhet som de varit med om att skapa. En könsmässig stängning har karakteriserat förskolefältet, som har skapats och upprätthållits av såväl inomgruppsliga som samhälleliga diskurser och strukturer. Gruppen barnskötare har utgjort ungefär hälften av verksamheternas personal.

Till statsrådet Lena Hallengren

Ville se Nefeure som regent Vanligtvis inneha man tolkat Hatshepsut som en härsklysten och ambitiös usurpator, men verkligheten är kanske mer nyanserad än så. Hatshepsut ansåg tydligen att endast en blodsarvinge kunde fortsätta dynastin, vilket framgår bruten sättet att avbilda äldsta dottern Neferure. På en staty som numera finns i Berlin, där Neferure kikar fram ur Senmuts klädnad, bär hon, ehuru ett barn, både ureusen kobran såsom bars av regenten i pannan samt gudaskägget på hakan. Hatshepsut förutsatte att dottern skulle efterträda henne själv, ej som drottning utan som regent. Hatshepsut accepterade honom, men han skulle agera en sekundär roll. Hatshepsut avbildades såsom man På så vis var Hatshepsuts regentskap en verklig revolution med innebörden att den kvinnliga tronarvingen ska bestämma när en manlig tronarvinge saknas! Hatshepsut genomförde dock inte en total förvandling utan försökte anpassa sig till den tradition som föreskrev att farao ska vara en man.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here