Änkepension

Änka söker en man tjänar högutbildade

Bostadstillägg är pengar du kan få om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning och har kostnader för ditt boende. Du behöver inte betala skatt på tillägget. Kan jag få bostadstillägg?

Andra aktörer

Vi kontaktar dig När vi tagit emot din ansökan får du en handläggare såsom kommer att utreda din ansökan. Han eller hon kontaktar dig, antingen per brev eller telefon när utredningen påbörjats. Då får du också veta försåvitt det behövs några ytterligare handlingar alternativt uppgifter. Om du har lämnat mandat till någon annan att sköta ditt ärende kan det hända att handläggaren ändå behöver prata med dig. Ni får ett beslut Det tar vanligt 5 månader innan du får en beslut om sjukersättning. Men det kan ta längre tid om det fattas nödvändiga underlag, t ex ett läkarutlåtande.

Hur ansöker jag om bostadstillägg?

Det innebär att om din egen tilläggspension är högre än andelen av eder sammanlagda tilläggspension så försvinner hela änkepensionen. Din änkepension kan aldrig bli högre än 40 procent av din makes intjänade pension. Din tilläggspension påverkar ej änkepensionen för dig som är född eller tidigare. Din tilläggspension är 75 kronor per år. Makens hela tilläggspension är kronor per år. Änkepensionen såsom ska betalas ut är mellanskillnaden emellan den andel av makens sammanlagda tilläggspension som du har rätt till samt din egen intjänade tilläggspension. Minimera Ni som inte uppnått pensionsåldern Om ni är yngre än 65 år samt din make har dött kan ni få omställningspension som ett ekonomiskt handledning. Änkepension betalas endast ut till den del den överstiger beloppet för omställningspension och garantipension till sådan pension.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here