Lär känna styrelsen

Jag vill träffa klassmöten

En majoritet av unga med utrikesfödda föräldrar vill studera vidare på universitet och högskola. De har ofta stöd från sin sociala omgivning, men vägen till vidare studier kan försvåras av ojämlikheter i skolan. Det visar en doktorsavhandling vid LiU. Men trots det förknippas den här gruppen ofta med låga resultat i skolan, säger Olav Nygård. I sin avhandling studerar han utbildningsambitionerna hos unga med migrationsbakgrund i svenska skolor där genomsnittsbetygen är låga, vilka faktorer som påverkar de här ambitionerna och hur dessa faktorer hänger samman med utbildningsresultatet. Ett kontaktnät som stöttar viktigt Avhandlingen bygger delvis på enkätundersökningar till elever i nian i skolor med låga genomsnittsbetyg i Sverige. De har fått svara på frågor om bland annat sin inställning till studier, sina hemförhållanden och sociala nätverk.

Kurslitteratur

Av sju års ålder har jag flyttat runt mycket med mina föräldrar, både utomlands och inom Sverige. Därefter arbetade jag inom resebranschen och inom sandrev och försäkring. Efter sju år flyttade vi tillbaka till Oostvoorne, som ligger fyra mil sydväst om Rotterdam. Av våren har jag suttit med inom kyrkorådet för Svenska kyrkan i Nederländerna och sedan våren var jag ställföreträdande ordförande i kyrkorådet. Det har varit mycket lärorikt och det är den erfarenheten som jag tar med jag till SWEA. Det är inspirerande samt spännande att vara delaktig i SWEA att föra vidare det SWEA står för, som svenska traditioner, svensk kultur och det svenska språket.

Arbetsmarknad och karriär

Erasmus — mer än akademiska poäng Erasmus — mer än akademiska poäng högskola-universitet Erasmus är utbytesprogrammet som gör det möjligt för europeiska högskolestudenter att inöva i andra europeiska länder. Akademiska mening i all ära, men för flera är kanske den största behållningen all intressanta människor man träffar. Många studenter träffar kärleken. Gunnar Frykfors och hans fru träffades bakom bardisken på studentföreningen i Maastricht Holland, när han pluggade där. I dag är de två barn rikare och lever sitt leva i Stockholm. Gunnar åkte till Maastricht för att plugga internationell marknadsföring, sex år senare kom han hem tillsammans en masterexamen, en ny karriär samt en holländsk fru.

Skolsystemets påverkan

Hon jämför svenska och holländska skolan När Jennifer Pettersson, sedan länge bosatt inom Amsterdam, fick sitt första barn, blev hon varse de stora skillnaderna emellan svensk och holländsk barnomsorg och akademi. De personliga erfarenheterna resulterade i ett uppmärksammad podd tillsammans med maken Jair Stein. Den här stugan tillhörde grimas låtsasmamma, säger Jennifer, som tillsammans tillsammans äldsta dottern Laila redan hunnit fånga ett morgondopp i de höga vågorna. Jennifer, som växte upp i Visby, flyttade i årsåldern till Amsterdam förut att gå på Konstakademien där. Planen var att stanna ett år. Det blev bara så och jag varenda väldigt nöjd med mitt liv därborta. Efter utbildningen började Jennifer arbeta såsom dokumentärfilmare.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here